antex
Fundusze UE
Kim jesteśmy?

ANTEX jest prężnie rozwijającą się firmą działającą w sektorze budownictwa drogowego i hydrotechnicznego. Dodatkowo świadczymy usługi z zakresu transportu i spedycji materiałów sypkich oraz wynajmu maszyn budowlanych. Ponadto prowadzimy sprzedaż materiałów budowlanych, wykończeniowych, kruszyw mineralnych oraz opału.

Stawiając na rozwój i ciągłe doskonalenie dążymy do  pozyskania i utrzymania silnej pozycji na rynku. Wykwalifikowana i doświadczona kadra oraz bogate zaplecze sprzętowe sprawiają że, konsekwentnie realizujemy postawione sobie cele, nieustannie poszerzając wachlarz świadczonych usług.

więcej informacji o naszej firmie usługi transportowe
współfinanoswane ze środków UE

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Lubycza Królewska.

Cel projektu: Celem głównym Projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym słonecznej) w produkcji energii elektrycznej.

Planowane efekty:

 • Wejście w nowe dziedziny działalności przez Wnioskodawcę, a przez to pozyskanie nowych źródeł przychodów
 • Zwiększenie potencjału technicznego oraz zasobów kadrowych
 • Zwiększenie świadomości lokalnej społeczności z zakresu odnawialnych źródeł energii.
 • Pozytywny wpływ ochronę środowiska np. poprzez obniżenie emisji CO2 do atmosfery.

Beneficjent: ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość Projektu: 4 662 747, 26 PLN
Wkład EFRR: 1 633 930, 84 PLN

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Nazwa inwestycji: Wdrożenie platformy wymiany danych typu B2B w ANTEX Sp. Jawna, obsługującej procesy biznesowe z dostawcami

ANTEX Sp. Jawna
Wartość projektu: 250 900,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 175 630,00 PLN
Okres realizacji: od 01.03.2014 do 30.06.2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Co oferujemy?
Szeroka oferta naszej firmy obejmuje:
realiczacja inwestycji drogowych i melioracyjnych
usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich
rekultywacja terenów wysypiskowych
budowa boisk
usługi sprzętem budowlanym
sprzedaż hurtową materiałów budowlanych i wykończeniowych
 
sprzedaż hurtową i detaliczną paliw
sprzedaż kruszyw mineralnych i opału
 » skup złomu

 


zobacz pełną ofertę usługi transportowe
współfinanoswane ze środków UE

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych sposobem na wprowadzenie innowacji produktowej w ANTEX II Sp. z o.o.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie prac badawczo-rozwojowych, poprzez przeprowadzenie działań inwestycyjnych pozwalających na wprowadzenie nowoczesnej, innowacyjnej usługi z zakresu budownictwa drogowego do oferty firmy ANTEX II Sp. z o.o.

Planowane efekty:

 • Wprowadzenie innowacji produktowej w ANTEX II Sp. z o.o.
 • Zwiększenie konkurencyjności krajowej i międzynarodowej
 • Budowa stabilnej pozycji rynkowej i rozpoznawalnej marki
 • Zwiększenie współpracy między podmiotami w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego
 • Dywersyfikacja działalności firmy poprzez wprowadzenie usługi w modelu "zaprojektuj i wybuduj" wykorzystującej technologię BIM.
 • Wzrost zatrudnienia w firmie w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu.

Beneficjent: ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość Projektu: 14 347 089.00 PLN
Wkład EFRR: 6 998 580.00 PLN

współfinanoswane ze środków UE

Uruchomienie produkcji innowacyjnej mieszanki drogowej.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie ANTEX II Sp. z o.o. wyników prac badawczo-rozwojowych. W wyniku wdrożenia w przedsiębiorstwie wprowadzona zostanie innowacja produktowa w skali kraju.

Planowane efekty:

 • Podniesienie jakości zaplecza technicznego poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • Wzmocnienie zasobów ludzkich w wyniku utworzenia czterech nowych etatów;
 • Nawiązanie współpracy z jednostką naukową.

Beneficjent: ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość Projektu: 6 223 760,64 PLN
Wkład EFRR: 2 999 980,80 PLN

Projektowanie stron www kontakt e-mail Antex usługi sprzetem budowlanym